Mazijk de Pétanque

Jeu de Boules, Wijk bij Duurstede

Deze pagina is in ontwikkeling en zal worden aangevuld met gegevens welke de AVG ons verplicht om op te nemen.
laatste wijziging: 14-4-2018

 

Privacyverklaring Jeu de Boules Club Mazijk de Pétanque   

Wie zijn wij?

Jeu de Boules Club Mazijk de Pétanque (hierna Mazijk de Pétanque) is een vereniging met als doel het spelen van pétanque en het organiseren van activiteiten m.b.t. pétanque. 
Het adres van de speellocatie is Sportpark Mariënhoeve, Lekdijk Oost 13a te Wijk bij Duurstede.
KvK nummer 40480564. Verdere contactgegevens staan vermeld op de website onder het kopje “Contact”. 
Mazijk de Pétanque is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mazijk de Pétanque verwerkt je persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt t.b.v. het lidmaatschap van onze vereniging. Wij verwerken de volgende gegevens: Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, licentienummer en e-mailadres.
De secretaris zorgt voor de gegevensbescherming van Mazijk de Pétanque. 
Bij afmelding als lid worden de gegevens direct uit het systeem verwijderd. 
NAW gegevens van oud leden worden opgeslagen in een Excel bestand op de computer van de secretaris en maximaal 5 jaar bewaard.

Doel van de persoonsgegevens

Mazijk de Pétanque verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Inschrijving bij de NJBB.
  • Uitnodiging voor ledenvergadering en/of factuur voor inning contributie en kosten district of bondscompetities.
  • Verjaardaglijst (datum+naam) op de website.
  • De wedstrijd commissie kan op aanvraag een lijst met namen en licentie nummers krijgen ten behoeve van de organisatie van interne  en regionale competities.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mazijk de Pétanque deelt de gegevens met de overkoepelende organisatie (Nederlandse Jeu de Boules Bond) en (beperkte) gegevens binnen de organisatie vanwege het opmaken van de rekening en de mogelijkheid contact op te nemen vanwege het samenstellen van een team e.d. 
Bij aanmelding als lid van Mazijk de Pétanque geeft het lid aan akkoord te gaan met het delen van de benodigde gegevens voor de aanvraag van de licentie.
De leden gegevens worden ook bijgehouden in het leden administratie systeem van de bond. Toegang is via een gebruikerscode + wachtwoord verleend aan de secretaris van de vereniging en aan een functionaris van de bond ten behoeve van de aanmaak van licentie pasjes en bonds- contributie.

Informatie rechten

Leden hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek daartoe sturen naar de secretaris. 
Mazijk de Pétanque wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 Beveiliging van uw persoonsgegevens

Mazijk de Pétanque neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat.

Technische verwerking

De leden administratie van Mazijk de Pétanque bevindt zich in een database, toegankelijk via een afgeschermde pagina op de website. Toegang via een gebruikerscode + wachtwoord is alleen verleend aan de secretaris en de penningmeester.
De website wordt gehost bij Strato AG op beveiligde servers in Duitsland.
Voor een veilige overdracht van gegevens maken we gebruik van SSL verbindingen.
Dagelijks worden er back-ups gemaakt van de website door Strato AG.
Secretariaat-, Ledenadministratie-, Penningmeester- en Webmaster dienen zorg te dragen voor een back-up van hun systemen.

Voor het beheer van de website heeft de webmaster toegang tot alle gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mazijk de Pétanque gebruikt session cookies op de website. Session cookies worden al bij het sluiten van uw webbrowser verwijderd. 
Ten behoeve van statistische gegevens wordt door Strato AG het IP adres van de bezoeker, pagina naam en tijdstip bezoek vastgelegd in het systeem.

Toernooien

Bij aanmelding voor een door Mazijk de Pétanque georganiseerd toernooi zijn de naam + vereniging zichtbaar op een deelnemerslijst. 
Ca. 5 dagen na afloop van het toernooi worden de gegevens verwijderd. 

Portret recht

Bij het aanmelden via OnTip geeft de deelnemer expliciet toestemming naam + evt. foto van de winnaars te mogen gebruiken op de website en publicatie in de pers. 
Indien de webmaster een verzoek krijgt voor het verwijderen van foto`s op privacy gronden, dan zal de webmaster hier zo snel mogelijk aan voldoen.

Wijzigingen

Mazijk de Pétanque behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Daarom worden Gebruikers aangeraden deze Privacyverklaring regelmatig te controleren. 
Voortdurend gebruik van de Website houdt in dat Gebruikers akkoord gaan met de gewijzigde Privacyverklaring van Mazijk de Pétanque.